Slana soba

Od samog početka rada i prihvatanja vrtićkih izazova, svesni smo velike odgovornosti koju delatnost-briga o deci podrazumeva. Na prvom mestu je uvek zdravlje i bezbednost dece, a kako nam je u interesu i prevencija zaraznih bolesti i jačanje imuniteta, od početka rada vrtića imali smo ideju da pored svih preventivnih mera koje redovno sprovodimo,  napravimo i slanu sobu koja bi pozitivno uticala na zdravlje dece. U proteklom periodu smo dobili priliku da ideju sprovedemo u delo i na našu veliku radost smo to i učinili. Naši mališani će imati mogućnost da iskuse pogodnosti slane sobe i da je koriste od 05. februara 2024. godine po unapred planiranom redosledu, uputsvu i naravno uz odobrenje i saglasnost roditelja.

Na ovaj korak smo se odlučili kada smo prikupili dovoljno  informacija o različitim blagodetima i pogodnostima slane sobe tj. haloterapije ili slane terapije koja se sprovodi u njoj. Naime, boravak u slanoj sobi:

• poboljšava opšte stanje organizma. Doprinosi lečenju respiratornog sistema, pomaže u terapiji bolesti kao što su astma, hronične upale sinusa, uha, grla, ali blagotvorno utiče i na rad  žlezda, na alergije, kožu, opšte raspoloženje i što je najvažnije, utiče na celokupni imunološki sistem.

• odlična je prevencija za pojavu raznih oboljenja, tako da je naravno mogu koristiti i potpuno zdrava deca, jer nema neželjenih dejstava. Haloterapija u okviru slane sobe je jedina metoda koja može osloboditi disajne puteve od alergena, patogenih organizama, smoga i sitne prašine sa čime se svakodnevno susrećemo posebno u velikim gradovima. Loš uticaj ovih spoljašnjih faktora na celokupno zdravlje kako dece tako i odraslih je aktuelna tema naše sadašnjice. Haloterapija je 100% prirodna terapija  koju su naučnici i istraživači razvili kao sredstvo koje pruža pozitivna delovanja identična soli koju su proučavali u prirodi. Boravak u slanoj sobi u trajanju od 40 minuta ima puno snažnije delovanje od 3 dana provedena na moru, jer mikročestice suvog slanog aerosola prodiru u gornje i donje disajne puteve do 90%, a sve druge inhalacije  35%.

• terapija solju pomaže da se tretiraju svi glavni procesi u bronhijama: oticanje, zapaljenje, višak sluzi i bakterijske infekcije, jer ima i antibakterijski efekat.

Slana soba je specijalno opremljena prostorija za halotretmane u kojoj su zidovi obloženi kamenom solju i halogeneratorom koji je ključan za ovu vrstu tretmana.

Halogenerator je uređaj koji stvara suvi aerosol i uduvava ga u slanu sobu. Za razliku od speleoterapije (koja se oslanja samo na prirodan aerosol koji se nalazi na zidovima nekih pećina), halogeneratori obezbeđuju  precizno kontrolisanu koncentraciju suvog sonog aerosola pod kontrolisanim temperaturnim uslovima relativne vlažnosti, u isto vreme regulišu veličinu i brzinu čestice suvog, sonog aerosola. Upavo takva mikroklima slane sobe u sadejstvu sa terapijskim svetlima pozitivno utiče na psihofizičko blagostanje organizma.

Slana soba u našem vrtiću je opremljena i osvetljena tako da se u njoj deca osećaju prijatno. Zidovi su ukrašeni dečijim motivima. So koja pokriva pod slane sobe, zajedno sa prilagodjenim igračkama, odlična je prilika da se deca igraju i da im vreme koje provedu u njoj bude ispunjeno zabavom i učenjem.

Boravak u slanoj sobi organizovaće se od 05. februara prema rasporedu. Svaka grupa dobiće priliku da  boravi u sobi u pratnji svog vaspitača najmanje 20, a najviše  45 minuta, uzastopno 10 radnih dana, u zavisnosti od uzrasta dece. Važno je napomenuti i to da ćemo se pridržavati  preporuke  da se tečnost ne unosi u organizam 30 minuta nakon tretmana, kako bi se čestice soli zadržale u disajnim putevim dovoljno da se postignu blagotvorni efekti. U praksi to bi   značilo da ćemo deci ponuditi vodu pre odlaska na tretman i pola sata posle. Za boravak deteta u slanoj sobi neophodan nam je i roditeljski pristanak, odnosno potpisana saglasnost, tako da pri upisu u naš vrtić, pored postojećih saglasnosti, pridodaćemo i ovu novinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.