U svetu pesama

U svetu pesama

U „SVETU PESAMA“ 2X U NEDELJI

Kako je muzičko obrazovanje u najranijem uzrastu važno i utiče na celokupan razvoj ličnosti, a pre svega na razvoj muzikalnosti i sluha, u okviru celodnevnog boravka, realizuju se muzičke radionice, takođe dva puta nedeljno.

Deca imaju priliku da pevaju u horu, da se upoznaju sa različitim vrstama muzike, različitim muzičkim instrumentima i osnovnim pojmovima u muzici.

Leave a Reply

Your email address will not be published.