Časovi engleskog jezika

Časovi engleskog jezika

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 3X U NEDELJI

Program se sprovodi po uzrasnim grupama sa saradnikom za nastavu engleskog jezika.
Program se ostvaruje na srpskom jeziku sa postupnim rastom udela engleskog jezika.

Komunikacija sa decom na engleskom jeziku ostvaruje se upotrebom reči iz situacija bliskih deci, a gramatika se usvaja kroz pesmice, brojalice, brzalice, dijaloge i sl.

Na taj način dete znanje usvaja spontano i bez napora.

Leave a Reply

Your email address will not be published.