MUZIKANTI

MUZIKANTI

MUZIČKO-SCENSKI PROGRAM 2X U NEDELJI

Poseban muzičko-scenski program oragnizovan je kao  program po uzrasnim grupama. Jedan od ciljeva programa je podsticati decu na spontano izrazavanje jedinstevenih potreba, interesa i doživljaja ,što ce omogućiti oslobađanje njihove kretivnosti, jačanja samopouzdanja istvaranja pozitivne slike o sebi.

Program će voditi vaspitači sa sa bogatim iskustvom u muzičko-scenskom području rada kao i stručni saradnik za muziku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.