MONTESSORI PROGRAM

MONTESSORI PROGRAM

Sprovodimo program razvoja i obrazovanja prema koncepciji Marije Montessori

Ovim programom želimo da doprinesemo kvalitetnijem ostvarivanju prava deteta na mogućnost izbora područja u kojem sa veseljem i lakoćom uči, stvara i razvija se. Osnovni cilj Montessori pedagogije je osposobiti svako dete da bude  samostalno, emocionalno stabilno, socijalno osetljivo i kreativno, sa poznavanjem veština koje će mu biti potrebne u budućnosti.

Prema Montessori pedagogiji dete može optimalno razviti svoje potencijale samo u pripremljenoj okolini. Soba dnevnog boravka oblikovana je po meri svakog deteta.

Voditelji programa su vaspitači sa iskustvom u radu sa predškolskom decom i završenim specijalnim programom edukacije iz područja Montessori pedagogije.