UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi imaju:

     – roditelji koji su državljani Republike Srbije

     – roditelji dece prijavljene na teritoriji Grada Beograda

     – roditelji čije dete nije dobilo mesto u državnom vrtiću

   Procedura:

  1. Roditelj odlazi u državnu Predškolsku ustanovu na teritoriji svoje opštine i uzima potvrdu da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta ustanove, (Odbijenicu). U svakom trenutku roditelj može dobiti odbijenicu, nije uslov da je prethodno konkurisao.
  2. Po uzimanju odbijenice roditelj potpisuje ugovor sa privatnom Predškolskom ustanovom i dostavlja ostala potrebna dokumenta.
  3. Vrtić podnosi zahtev Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu i roditelj dobija na kućnu adresu rešenje na osnovu koga mu se isplaćuje subvencija za svaki mesec.

   Dokumentacija potrebna za upis:

   ZA DETE:

   – Odbijenica
   – Izvod iz matične knjige rođenih
   – Potvrda od pedijatra da dete može u kolektiv

   ZA RODITELJA/PODNOSIOCA ZAHTEVA:

   – Državljanstvo
   – Očitana lična karta
   – Fotokopija kartice sa brojem tekućeg računa